Informace a zprávy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA

Od: 12.04.2024 Do: 14.05.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce - 2. 4. 2024

Od: 22.03.2024 Do: 3.04.2024
Autor: Josef Svoboda

Žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - KoPÚ v k.ú. Horky u Želetavy a na části k.ú. Ma

Od: 21.03.2024 Do: 8.04.2024
Autor: Josef Svoboda

Veřejná vyhláška - Obnova VN49 p.b.42 - 208, etapa 5, č. 1040018149

Od: 29.02.2024 Do: 19.03.2024
Autor: Josef Svoboda

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2025 – 2027 a rozpočet na rok 2024.

Od: 27.02.2024 Do: 30.03.2025
Autor: Josef Svoboda

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BEPEJ v k.ú. Mrtínkov

Od: 16.02.2024 Do: 5.03.2024
Autor: Josef Svoboda

Záměr obce - prodej části pozemku - parcela číslo 2621

Od: 14.02.2024 Do: 2.04.2024
Autor: Josef Svoboda

Záměr obce - prodej části pozemku - parcela číslo 2565/4

Od: 14.02.2024 Do: 2.04.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce

Od: 9.02.2024 Do: 21.02.2024
Autor: Josef Svoboda

Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2024

Od: 5.02.2024 Do: 22.03.2024
Autor: Josef Svoboda

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu na roky 2025-2027

Od: 5.02.2024 Do: 30.03.2024
Autor: Josef Svoboda

Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení

Od: 26.01.2024 Do: 27.02.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 9. 01. 2024

Od: 28.12.2023 Do: 10.01.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2023

Od: 28.11.2023 Do: 9.12.2023
Autor: Josef Svoboda

Darovací smlouva Šplíchalová

Od: 2.11.2023 Do: 31.12.2028
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 7. 11. 2023

Od: 29.10.2023 Do: 8.11.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 23. 10. 2023

Od: 14.10.2023 Do: 24.10.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2023

Od: 27.09.2023 Do: 4.10.2023
Autor: Josef Svoboda

Veřejnoprávní smlouva 3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol Martínkov

Od: 15.09.2023 Do: 31.12.2027
Autor: Josef Svoboda

Veřejnoprávní smlouva 2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Jakubov

Od: 15.09.2023 Do: 31.12.2027
Autor: Josef Svoboda

Veřejnoprávní smlouva 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH Martínkov

Od: 8.09.2023 Do: 31.12.2027
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 5. 9. 2023

Od: 25.08.2023 Do: 6.09.2023
Autor: Josef Svoboda

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Martínkov

Od: 22.08.2023 Do: 8.09.2023
Autor: Josef Svoboda

Betonárna Lesonice - optimalizace provozu - zahájení zjišťovacího řízení

Od: 2.08.2023 Do: 25.08.2023
Autor: Josef Svoboda

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - obec Martínkov

Od: 18.07.2023 Do: 2.01.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 11. 7. 2023

Od: 29.06.2023 Do: 12.07.2023
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic v rámci KoPÚ Horky u Želetavy

Od: 16.06.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2023

Od: 2.06.2023 Do: 14.06.2023
Autor: Josef Svoboda

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov.

Od: 26.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce - 6. 6. 2023

Od: 26.05.2023 Do: 7.06.2023
Autor: Josef Svoboda

Schválený závěrečný účet za rok 2022

Od: 26.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy

Od: 12.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Záměr - prodej pozemku parc. číslo 2531/61 včetně ocelového stožáru a přípojky NN

Od: 3.05.2023 Do: 26.05.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce - dne 9. 5. 2023

Od: 29.04.2023 Do: 10.05.2023
Autor: Josef Svoboda

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Od: 14.04.2023 Do: 30.06.2023
Autor: Josef Svoboda

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Od: 13.04.2023 Do: 17.05.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce -18. 4. 2023

Od: 6.04.2023 Do: 19.04.2023
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka na úvodní jednání -komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horky u Želetavy a na části Martínkov

Od: 6.04.2023 Do: 4.05.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce

Od: 10.03.2023 Do: 22.03.2023
Autor: Josef Svoboda

Seznam nedostarečně identifikovaných vlastníků majetků

Od: 3.03.2023 Do: 2.01.2024
Autor: Josef Svoboda

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov

Od: 3.03.2023 Do: 31.03.2024
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce

Od: 14.02.2023 Do: 25.02.2023
Autor: Josef Svoboda

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Od: 7.01.2023 Do: 26.01.2023
Autor: Josef Svoboda

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ

Od: 7.01.2023 Do: 26.01.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce 10. 1. 2023

Od: 28.12.2022 Do: 11.01.2023
Autor: Josef Svoboda

Zasedání zastupitelstva obce

Od: 30.11.2022 Do: 9.12.2022
Autor: Josef Svoboda

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Od: 23.11.2022 Do: 14.01.2023
Autor: Josef Svoboda

Veřejnoprávní smlouva 3/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH Martínkov

Od: 10.11.2022 Do: 30.11.2026
Autor: Josef Svoboda

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 do roku 2035 -oznámení

Od: 7.11.2022 Do: 7.12.2022
Autor: Josef Svoboda

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 do roku 2035 -oznámení

Od: 5.11.2022 Do: 31.12.2022
Autor: Josef Svoboda

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Od: 25.10.2022 Do: 30.04.2024
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka na Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Od: 4.10.2022 Do: 19.10.2022
Autor: Josef Pléha

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Martínkov

Od: 24.09.2022 Do: 31.10.2022
Autor: Zdeněk Řepa

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Od: 2.09.2022 Do: 23.09.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 13.9.2022

Od: 30.08.2022 Do: 13.09.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise

Od: 23.08.2022 Do: 23.09.2022
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - převod pozemků pod komunikací III. třídy

Od: 17.08.2022 Do: 13.09.2022
Autor: Josef Pléha

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro komunální volby 2022

Od: 13.08.2022 Do: 24.09.2022
Autor: Josef Pléha

Komunální volby 2022 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Od: 25.07.2022 Do: 24.09.2022
Autor: Josef Pléha

Darovací smlouva

Od: 18.07.2022 Do: 31.12.2025
Autor: Josef Pléha

Volby 2022 - informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Od: 30.06.2022 Do: 24.09.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 14.6.2022

Od: 2.06.2022 Do: 14.06.2022
Autor: Josef Pléha

Závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu

Od: 2.06.2022 Do: 24.06.2022
Autor: Josef Pléha

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Od: 1.06.2022 Do: 14.06.2022
Autor: Josef Pléha

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Martínkov na období 2022 - 2024

Od: 13.05.2022 Do: 30.09.2022
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov pro TJ Martínkov

Od: 10.05.2022 Do: 10.05.2026
Autor: Josef Svoboda

Schválený závěrečný účet obce Martínkov za rok 2021

Od: 29.04.2022 Do: 30.06.2023
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 10.5.2022

Od: 25.04.2022 Do: 10.05.2022
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí

Od: 21.04.2022 Do: 31.05.2022
Autor: Josef Pléha

Oznámení o uveřejnění - Svazek obcí pro komunální služby

Od: 21.04.2022 Do: 30.04.2023
Autor: Josef Pléha

Informace týkající se ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Od: 31.03.2022 Do: 31.12.2022
Autor: Josef Pléha

Odpadové hospodářství obce Martínkov v roce 2021

Od: 30.03.2022 Do: 31.12.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12.4.2022

Od: 29.03.2022 Do: 12.04.2022
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu obce Martínkov za rok 2021

Od: 25.03.2022 Do: 30.06.2022
Autor: Josef Pléha

Platba poplatku za odvoz komunálního odpadu

Od: 11.03.2022 Do: 30.06.2022
Autor: Zdeněk Řepa

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUZBY - návrh rozpočtu 2022

Od: 10.03.2022 Do: 10.04.2022
Autor: Josef Pléha

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUZBY - návrh rstřednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027

Od: 10.03.2022 Do: 10.04.2022
Autor: Josef Pléha

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUZBY - návrh závěrečného účtu za rok 2021

Od: 10.03.2022 Do: 10.04.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 15.3.2022

Od: 1.03.2022 Do: 15.03.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 18.1.2022

Od: 3.01.2022 Do: 18.01.2022
Autor: Josef Pléha

Zpráva o výsledcích kontroly MVČR

Od: 1.12.2021 Do: 31.12.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 08-2021

Od: 1.12.2021 Do: 14.12.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 10.12.2021

Od: 25.11.2021 Do: 10.12.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 16.11.2021

Od: 1.11.2021 Do: 16.11.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12.10.2021

Od: 1.10.2021 Do: 12.10.2021
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - převod pozemků pod silnicí I/38

Od: 17.09.2021 Do: 12.10.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 14.9.2021

Od: 31.08.2021 Do: 14.09.2021
Autor: Josef Pléha

Darovací smlouva

Od: 25.08.2021 Do: 31.08.2024
Autor: Josef Pléha

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Martínkov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čské republiky v roce 2021

Od: 20.08.2021 Do: 9.10.2021
Autor: Josef Pléha

Zpráva o kontrole obce Martínkov

Od: 18.08.2021 Do: 10.09.2021
Autor: Josef Pléha

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čské republiky v roce 2021

Od: 8.08.2021 Do: 9.10.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 10.8.2021

Od: 23.07.2021 Do: 10.08.2021
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Od: 9.07.2021 Do: 31.07.2021
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Od: 25.06.2021 Do: 30.06.2022
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva zastupitelstva kraje č. 04/2021 - 15.6.2021

Od: 4.06.2021 Do: 15.06.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 15.6.2021

Od: 31.05.2021 Do: 15.06.2021
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu obce Martínkov za rok 2020

Od: 30.05.2021 Do: 30.06.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 11.5.2021

Od: 2.05.2021 Do: 11.05.2021
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva 1/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Sokol Martínkov

Od: 10.03.2021 Do: 31.03.2024
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 9.3.2021

Od: 19.02.2021 Do: 9.03.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 16.2.2021

Od: 1.02.2021 Do: 16.02.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 26.1.2021

Od: 11.01.2021 Do: 26.01.2021
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej části pozemku

Od: 5.01.2021 Do: 28.02.2021
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej části pozemku

Od: 18.12.2020 Do: 31.01.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 1.12.2020

Od: 16.11.2020 Do: 1.12.2020
Autor: Josef Pléha

Darovací smlouva

Od: 2.11.2020 Do: 31.12.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 20.10.2020

Od: 5.10.2020 Do: 20.10.2020
Autor: Josef Pléha

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Od: 15.09.2020 Do: 3.10.2020
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro T.J. Sokol Martínkov

Od: 8.09.2020 Do: 30.09.2023
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 22.9.2020

Od: 4.09.2020 Do: 22.09.2020
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 14.7.2020

Od: 3.07.2020 Do: 14.07.2020
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Od: 25.06.2020 Do: 14.07.2020
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej části pozemku

Od: 16.06.2020 Do: 17.07.2020
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 9.6.2020

Od: 25.05.2020 Do: 9.06.2020
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu Moravskobudějovického mikroregionu

Od: 22.05.2020 Do: 9.06.2020
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účet obce Martínkov za rok 2019

Od: 24.04.2020 Do: 30.06.2021
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - Finanční úřad, platba daně z nemovitých věcí

Od: 24.04.2020 Do: 28.05.2020
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - změna termínu projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Od: 16.04.2020 Do: 10.05.2020
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 17.4.2020

Od: 8.04.2020 Do: 17.04.2020
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy týkající se lesního zákona

Od: 7.04.2020 Do: 31.12.2022
Autor: Josef Pléha

Oznámení Kraje Vysočina - období déletrvajícího nadměrného sucha

Od: 7.04.2020 Do: 30.09.2020
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2020 - Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Od: 20.03.2020 Do: 30.06.2022
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH Martínkov

Od: 17.03.2020 Do: 31.03.2023
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 17.3.2020

Od: 2.03.2020 Do: 17.03.2020
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu obce Martínkov za rok 2019

Od: 22.02.2020 Do: 30.06.2021
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 11.2.2020

Od: 27.01.2020 Do: 11.02.2020
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 10.1.2020

Od: 2.01.2020 Do: 10.01.2020
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - pronájem prostor obchodu

Od: 23.12.2019 Do: 10.01.2020
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej pozemků

Od: 20.12.2019 Do: 31.01.2020
Autor: Josef Pléha

Povinně zveřejňované dokumenty svazků obcí

Od: 22.11.2019 Do: 31.12.2022
Autor: Zdeněk Řepa

Pozvánka na zasedání ZO - 6.12.2019

Od: 20.11.2019 Do: 22.12.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na pozemky ve vlastnictví obce.

Od: 12.11.2019 Do: 6.12.2019
Autor: Zdeněk Řepa

Pozvánka na zasedání ZO - 12.11.2019

Od: 25.10.2019 Do: 12.11.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej části pozemku ve vlastnictví obce

Od: 19.09.2019 Do: 19.10.2019
Autor: Josef Pléha

Uzavírka silnice křižovatka - Lesonice

Od: 29.08.2019 Do: 30.09.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 10.9.2019

Od: 27.08.2019 Do: 10.09.2019
Autor: Josef Pléha

Veřejná byhláška - Kraj Vysočina, aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Od: 8.08.2019 Do: 30.09.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 6.8.2019

Od: 22.07.2019 Do: 6.08.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej pozemku a částí pozemku ve vlastnictví obce

Od: 19.07.2019 Do: 6.08.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 16.7.2019

Od: 28.06.2019 Do: 16.07.2019
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2019 - Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Od: 17.06.2019 Do: 18.06.2022
Autor: Zdeněk Řepa

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 11.6.2019

Od: 3.06.2019 Do: 11.06.2019
Autor: Josef Pléha

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Od: 3.05.2019 Do: 25.05.2019
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účat Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2018, zpráva aufitora

Od: 2.05.2019 Do: 30.06.2020
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2019 - Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Od: 29.04.2019 Do: 30.04.2022
Autor: Zdeněk Řepa

Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Od: 23.04.2019 Do: 25.05.2019
Autor: Josef Pléha

1. zpráva o uplatňování územního plánu obce Martínkov

Od: 10.04.2019 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 16.4.2019

Od: 8.04.2019 Do: 16.04.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - prodej části pozemku ve vlastnictví obce

Od: 8.04.2019 Do: 31.05.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - směna části pozemku ve vlastnictví obce

Od: 8.04.2019 Do: 31.05.2019
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu Moravskobudějovického mikroregionu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Od: 4.04.2019 Do: 30.04.2019
Autor: Josef Pléha

Schválený rozpočet Moravskobudějovického mikroregionu a schválený střednědobý výhled rozpočtu

Od: 2.04.2019 Do: 30.06.2020
Autor: Josef Pléha

Informace pro voliče do Parlamentu EU, kteří změní pobyt po 14.4.2019

Od: 2.04.2019 Do: 26.05.2019
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Od: 29.03.2019 Do: 30.06.2020
Autor: Josef Pléha

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Od: 25.03.2019 Do: 25.05.2019
Autor: Josef Pléha

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Od: 25.03.2019 Do: 25.05.2019
Autor: Josef Pléha

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2019

Od: 13.03.2019 Do: 31.12.2019
Autor: Josef Pléha

Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu, střednědobého výhledu, závěrečného účtu, zpráva auditora

Od: 8.03.2019 Do: 31.03.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 19.3.2019

Od: 7.03.2019 Do: 19.03.2019
Autor: Josef Pléha

Vnitroorganizační směrnice - Veřejné zakázky malého rozsahu

Od: 21.02.2019 Do: 31.12.2030
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu obce Martínkov za rok 2018

Od: 18.02.2019 Do: 30.06.2019
Autor: Zdeněk Řepa

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 19.2.2019

Od: 11.02.2019 Do: 19.02.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 1-2019

Od: 18.01.2019 Do: 29.01.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 22.1.2019

Od: 14.01.2019 Do: 22.01.2019
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Od: 8.01.2019 Do: 31.01.2019
Autor: Josef Pléha

Schválení rozpočtového provizoria DSO Moravskobudějovický mikroregion

Od: 13.12.2018 Do: 31.03.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2018

Od: 6.12.2018 Do: 16.12.2018
Autor: Josef Pléha

Územní plán Želetava

Od: 30.11.2018 Do: 17.01.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 8-2018

Od: 30.11.2018 Do: 11.12.2018
Autor: Josef Pléha

Záměr obce uzavřít pachtovní smlouvu

Od: 20.11.2018 Do: 14.12.2018
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - převod pozemků

Od: 15.11.2018 Do: 15.12.2018
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - úprava výše nájemného v obecním bytě

Od: 15.11.2018 Do: 15.12.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 13.11.2018

Od: 5.11.2018 Do: 13.11.2018
Autor: Josef Pléha

Návrh rozpočtového provizoria DSO Moravskobudějovický mikroregion

Od: 1.11.2018 Do: 31.12.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce - 30.10.2018

Od: 16.10.2018 Do: 30.10.2018
Autor: Josef Pléha

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

Od: 19.09.2018 Do: 19.12.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 21.9.2018

Od: 11.09.2018 Do: 21.09.2018
Autor: Josef Pléha

Rozhodnutí o povolení uzavírky křížení silnic I/38 a III/4102

Od: 31.08.2018 Do: 2.11.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 5-2018

Od: 31.08.2018 Do: 11.09.2018
Autor: Josef Pléha

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2018.

Od: 30.08.2018 Do: 30.12.2018
Autor: Josef Pléha

Dražební vyhláška

Od: 15.08.2018 Do: 19.09.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 17.8.2018

Od: 8.08.2018 Do: 17.08.2018
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Od: 7.08.2018 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Dodatek č. 1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martínkov

Od: 3.08.2018 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Oznámení o potřebném počtu podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátní listiny v Martínkově

Od: 10.07.2018 Do: 31.07.2018
Autor: Josef Svoboda

Informace pro volby do zastupitelstva obce konané 5. a 6. října 2018

Od: 10.07.2018 Do: 31.07.2018
Autor: Josef Svoboda

Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022

Od: 9.07.2018 Do: 6.10.2018
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 17.7.2018

Od: 6.07.2018 Do: 17.07.2018
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účet obce Martínkov za rok 2017

Od: 19.06.2018 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 4-2018

Od: 8.06.2018 Do: 19.06.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Od: 6.06.2018 Do: 19.06.2018
Autor: Josef Svoboda

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: Zelenáková Pavla, Zelenák Pavel, Zelenák Michal, Zelenák Filip a Zelenáková Žaneta

Od: 1.06.2018 Do: 22.06.2018
Autor: Josef Pléha

Návrh závěrečného účtu obce Martínkovza rok 2017

Od: 29.05.2018 Do: 19.06.2018
Autor: Josef Pléha

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2017

Od: 5.05.2018 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 3-2018

Od: 1.05.2018 Do: 15.05.2018
Autor: Josef Pléha

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Od: 24.04.2018 Do: 2.11.2018
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2018 - Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Od: 20.04.2018 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Svazek obcí pro komunální služba - oznámení

Od: 10.04.2018 Do: 31.05.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.4.2018

Od: 6.04.2018 Do: 17.04.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 27.3.2018

Od: 16.03.2018 Do: 27.03.2018
Autor: Josef Pléha

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi obcí Martínkov a paní Sýkorovou dne 31, 8, 2015

Od: 20.02.2018 Do: 20.03.2018
Autor: Josef Svoboda

Návrh rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2018

Od: 13.02.2018 Do: 30.04.2018
Autor: Josef Pléha

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-21

Od: 13.02.2018 Do: 30.04.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání ZO dne 13.2.2018

Od: 2.02.2018 Do: 13.02.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 1-2018

Od: 26.01.2018 Do: 6.02.2018
Autor: Josef Pléha

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Od: 19.01.2018 Do: 31.03.2019
Autor: Josef Pléha

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Od: 15.01.2018 Do: 27.01.2018
Autor: Josef Svoboda

Pozvánka na zasedání ZO dne 16.1.2018

Od: 5.01.2018 Do: 16.01.2018
Autor: Josef Pléha

Pozvánka na zasedání ZO dne 15.12.2017

Od: 7.12.2017 Do: 15.12.2017
Autor: Josef Pléha

Rozpočtové opatření Moravskobudějovického mikroregionu č. 3/2017

Od: 1.12.2017 Do: 31.05.2018
Autor: Josef Pléha

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Od: 30.11.2017 Do: 13.01.2018
Autor: Josef Svoboda

Rozpočtové opatření Moravskobudějovického mikroregionu č. 2/2017

Od: 16.10.2017 Do: 31.03.2018
Autor: Josef Pléha

Termín a místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Od: 19.09.2017 Do: 21.10.2017
Autor: Josef Svoboda

Informace Ministerstva zemědělství - omezení těžby v lesích

Od: 18.09.2017 Do: 30.10.2017
Autor: Josef Pléha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Od: 12.09.2017 Do: 31.10.2017
Autor: Josef Svoboda

Sezname nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce

Od: 6.09.2017 Do: 28.02.2018
Autor: Josef Pléha

Minimální počet členů volební komise v obci

Od: 18.08.2017 Do: 21.10.2017
Autor: Josef Svoboda

Informace o počtu volebních okrsků v obci

Od: 17.07.2017 Do: 22.10.2017
Autor: Josef Svoboda

Výzva vlastníkům křížů

Od: 13.07.2017 Do: 20.01.2018
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2017 - Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Od: 11.07.2017 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Schválený závěrečný účet obce Martínkov za rok 2016

Od: 16.05.2017 Do: 30.06.2018
Autor: Josef Pléha

Návrh távěrečného účtu obce Martínkov za rok 2016

Od: 28.04.2017 Do: 16.05.2017
Autor: Josef Pléha

Záměr obce prodat pozemky

Od: 10.02.2017 Do: 31.03.2017
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2016 - Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Od: 2.05.2016 Do: 31.12.2019
Autor: Josef Pléha

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce Martínkov

Od: 19.04.2016 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha