Územní plánování

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres širších vztahů

ÚP Martínkov - textová část

Schéma koncepce rozvoje a ochrany území obce

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úřední deska

Vyhlášky obce Martínkov

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov č. 1/2016 o nočním klidu

Od: 10.11.2016 Do: 29.11.2020
Autor: Josef Pléha

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov č. 1/2015 - Požární řád obce

Od: 20.11.2015 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Informace a zprávy

Záměr obce - prodej části pozemku ve vlastnictví obce

Od: 8.04.2019 Do: 31.05.2019
Autor: Josef Pléha

Záměr obce - směna části pozemku ve vlastnictví obce

Od: 8.04.2019 Do: 31.05.2019
Autor: Josef Pléha

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov v roce 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Od: 7.08.2018 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Dodatek č. 1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martínkov

Od: 3.08.2018 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2017

Od: 5.05.2018 Do: 30.06.2019
Autor: Josef Pléha

Rozpočty obce Martínkov

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Od: 6.03.2019 Do: 31.03.2020
Autor: Zdeněk Řepa

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martínkov na roky 2018 - 2027

Od: 15.03.2017 Do: 31.12.2020
Autor: Josef Pléha

Povinně zveřejňované informace

Nebyly nalezeny žádné nové povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Obecní úřad Martínkov - organizační strukrura

Od: 31.10.2018 Do: 31.10.2022
Autor: Josef Pléha

Poskytování informací

Odpověď č 1/2018

Od: 23.11.2018 Do: 31.03.2020
Autor: Josef Pléha

Žádost č. 1/2018

Od: 23.11.2018 Do: 31.03.2020
Autor: Josef Pléha

Výroční zpráva za rok 2016

Od: 28.02.2017 Do: 29.02.2020
Autor: Josef Pléha

Odpadové hospodářství obce

V rámci odpadového hospodářství probíhá v obci sběr tříděného i komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí v ranních hodinách. Svoz komunálního odpadu provádí společnost TSMB s.r.o. Ke sběru tříděného odpadu jsou v obci zřízena čtyři sběrná místa, viz odstavec níže.

S odpady je nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Kontejnery na tříděný odpad v obci:
3x PAPÍR
6x PLASTY
3x SKLO BÍLÉ
3x SKLO BAREVNÉ
6x DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
3x BIOODPAD
2x VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA BIODPAD

Sběrná místa tříděného odpadu

Sběrné místo „Na Výhoně“
Sběrné místo „Na Výhoně“

Sběrné místo u autobusové zastávky
Sběrné místo u autobusové zastávky

Sběrné místo na návsi
Sběrné místo na návsi

Sběrné místo u cesty do ZD
Sběrné místo u cesty do ZD

Kontakty

Obecní úřad Martínkov

Úřední hodiny:
středa 16:00 - 18:00
pátek 17:30 - 19:30

Adresa:
Obec Martínkov
Martínkov 29
675 44 Lesonice
IČ: 00378151

E-mail: obec@martinkov.cz
E-podatelna: podatelna@martinkov.cz
Telefon: +420 568 446 319
Mobil: +420 725 101 388

Kontaktní osoby:
Josef Pléha
starosta obce
Mobil: +420 725 101 388
Mobil: +420 724 508 837
E-mail: obec@martinkov.cz

Mgr. Zdeněk Řepa
místostarosta obce
Mobil: +420 602 121 051
E-mail: zdenekrepa@martinkov.cz

Zastupitelstvo obce:
PLÉHA Josef - starosta
ŘEPA Zdeněk - místostarosta

BLAŽEK Pavel
POKORNÝ David
SVOBODA Josef
SVOBODA Zdeněk
VESELSKÝ Jaroslav

Odkaz na meteostanici obce Martínkov:
https://www.wunderground.com/

Znak Martínkova

Webová kamera

Webkamera obce Martínkov
V případě, že se Vám webkamera nezobrazuje, obnovte webovou stránku.

Mapa

V případě, že se Vám mapa nezobrazuje, klikněte na tento text.