Uvítací slovo webu
Uvítací slovo webu

Úvodní slovo starosty

Vážení návštěvníci,

vítejte na internetových stránkách obce Martínkov - "Vesnice Kraje Vysočina roku 2015". Není důležité, jakým přičiněním jste se zde ocitli, ale zda se sem budete rádi vracet. Přáli bychom si, aby Vaše návštěvy v Martínkově - ne-li osobní, pak alespoň virtuální - byly co nejčastější.

Josef Svoboda - Starosta obce

Nadcházející události

24. 12. 2020

Obec

Békání

Békání

Tradice, která se v širokém okolí udržuje pouze v Martínkově. Přijďte tedy o Štědrém dnu v 19 hodin svolávat ovce jako dávní pastýři. 

Informace pro občany

26. 2. 2020 - 31. 12. 2020

Sběr textilu v obci Martínkov

Sběr textilu v obci Martínkov

SBĚR TEXTILU V OBCI MARTÍNKOV

 

 

Systém sběru použitého textilu prostřednictvím kontejnerů FCC Dačice

 

Kontejnery pro sběr použitého oblečení jsou speciálně upraveny ke sběru této komodity.Nádoby obsahují popisy, co do kontejnerů patří či nepatří.Charakteristickými místy pro umístění kontejnerů jsou parkoviště velkých nákupních center, hypermarketů a jiná frekventovaná místa, resp. stále častěji chráněná místa v blízkosti obecních institucí či sběrných dvorů.Kontejnery se vyprazdňují s přihlédnutím k cyklům zaplnění jednou za týden až za dva týdny.Odvoz se realizuje prostřednictvím menšího uzavřeného nákladního automobilu nebo uzavřeného kontejneru. 

Výhody systému organizovaného sběru:

·            Speciálně upravené, bezpečné a estetické kontejnery

·            Maximální možná recyklace odpadu a jeho zužitkování 

·            Snížení množství komunálního odpadu

·           Bohaté zkušenosti z jiných zemí (Rakousko od r. 1999, 6.000 tun textilu/rok, dále  Slovensko, Maďarsko)

 

 

Textil a jeho další využití

 

Abychom se vyhnuli tomu, že se oblečení po nějakém čase stane jen obyčejným odpadem, můžeme jej sbírat a následně dál využívat. Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci. Zbylá část, která svou původní funkci již plnit nemůže, je nastříhána na menší kusy a recyklována jako pomůcky pro úklid, nebo je recyklována pro opětovné použití v textilním průmyslu. Sloužit může také jako zdroj energie.

Textilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších podob a z nejrůznějších materiálů (vlna, bavlna, len, kůže, hedvábí, polyamid, polyester, polyetylén, atd.), včetně obuvi, dek a povlečení. Ekonomickou hodnotu staršího kusu textilu určuje jednak jeho využitelnost v rámci původní funkce, tj. jako oblečení, a následně, v menší míře, použitelnost komponent (vláken) při materiálové či energetické recyklaci.

Více než polovina takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým) nebo jako zboží na trh. Druhá polovina svoji původní funkci již plnit nemůže, tyto textilní výrobky jsou nastříhány na menší kusy a recyklovány jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky pro péči o stroje, nebo jsou recyklovány jako textilní vlákna pro opětovné použití v textilním průmyslu či slouží jako zdroj energie.

 

Co patří a nepatří do kontejneru na použitý textil?

Do kontejneru patří použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení . Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě. 

Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.


Co se posléze děje s nashromážděným oblečením? Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na suchém místě.Vše je odváženo v kamionech a prodáno firmě, specializované na třídění.Společnost FCC v ČR hradí z peněz získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a přepravou a dále přispívá na charitativní účely.