Zprávy obecního úřadu

Veřejná vyhláška Otto Steindlberger 1986

 Obecní úřad Martínkov

Martínkov 29, 675 44 Lesonice

tel.:     568 446 319 mob.  725 101 388  

e-mail: obec@martinkov.cz

 

 


       Číslo jednací:  06/2009

 

 

 

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad v Martínkově jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění a dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění

 

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

 

oznámení o zahájení správního řízení a ústního jednání ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Otto Steindlberger  1986

 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu v Martínkově, ve dnech:

středa od16 hod. do 18hod; neděle od 10 hod. do 12hod. po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti.

 

 

 

V Martínkově     dne 25. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

                             Josef Svoboda – starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 26. 2. 2009

Sejmuto dne:

Datum události: 
1. leden 2009

Obec Martínkov získala Cenu naděje za živý venkov.

Obec Martínkov získala Cenu naděje za živý venkov.
 

 

S radostí oznamujeme, že naše obec získala v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 Cenu naděje za živý venkov, tzv. duhovou stuhu. Tato cena je udělována za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Soutěž o Cenu zabezpečuje a organizačně zajišťuje Sdružení místních samospráv ČR. Každá obec soutěžící o tuto cenu získá nejprve bodové hodnocení na základě počtu spolků a počtu obyvatel. Tyto údaje zná komise z přihlášky. Dále pak je obec hodnocena na základě své prezentace, kdy od hodnotitelské komise může získat 0 až 10 bodů. Z těchto dvou údajů se vypočítá výsledné bodové ohodnocení. Diplom za Cenu naděje pro živý venkov si převezmeme v obci Jámy okres Žďár nad Sázavou, která se stala Vesnicí roku 2013 v Kraji Vysočina.

Získáním Ceny naděje pro živý venkov v krajském kole si naše obec zajistila postup v této kategorii soutěže do kola celostátního. Vítězné obce každého kraje budou následně hodnoceny pomocí informací z přihlášky a bodového hodnocení.

Velký podíl na tomto úspěchu mají svojí rozmanitou činností místní spolky. Jménem zastupitelstva obce Vám všem tímto mnohokráte děkuji.

 

Josef Svoboda, starosta


 

Vesnice Vysočiny 2012

Datum události: 
20. červen 2012

 

Martínkov se v letošním roce poprvé zapojil do soutěže Vesnice roku. Po náročných přípravách proběhla v pondělí 18.6.2012 prezentace života v obci, činnosti spolků a aktivit před hodnotitelskou komisí. Ve středu 20.6.2012 pak byly vyhlášeny výsledky, které naší obci přinesly ocenění v podobě Bílé stuhy za činnost dětí a mládeže!!!  Do celostátního kola soutěže se v letošním roce zapojilo celkem 278 obcí, nejvícejich bylo z Kraje Vysočina a to 33. Úspěšné byly obce z okresu Třebíč, mimo Martínkov získal ocenění i sousední Jakubov - Modrá stuha za společenský život a Myslibořice - Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí.

 

 

Co se o bílé stuze píše na stránkách soutěže:  "Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě".

 

 

Fotografie z přípravy, prezentace Martínkova a návštěvy hodnotitelské komise naleznete ve fotogalerii

 

 

Vesnicí Kraje Vysočina se stala obec Křižánky

 

 Celkové výsledky letošního ročníku soutěže na Vysočině naleznete zde

 

Vyhodnocení celostátního kola po jednotlivých krajich je na stránkách   Vesnice roku

 

 

 

 

Návrat k důležitým historickým okamžikům

Datum události: 
27. říjen 2007
priprava_pruvodu 

Návrat k důležitým historickým okamžikům

 

Česká republika v neděli 28. října 2007 oslavila 89. výročí vzniku samostatného Československa. Akce spojené s výročím se konaly po celé zemi. Nejinak tomu bylo i v Martínkově. V předvečer této historické události se sešli zastupitelé obce a místní občané, aby spolu s oslavou dne vzniku samostatného československého státu uctili památku padlých v první světové válce. Za pravého dušičkového počasí se skromný průvod, v jehož čele byly neseny vlajka České republiky a vlajka obce Martínkov, přesunul od obecního úřadu k pomníku padlých, kde starosta obce spolu s místostarostkou slavnostně položili věnec, starosta, pan Josef Svoboda, pronesl projev a všichni přítomní uctili hrdiny první světové války minutou ticha. Celé setkání bylo důstojně zakončeno státní hymnou puštěnou z místního rozhlasu.

Už nyní se nabízí otázka, jak pojmout 90. výročí, které nás čeká příští rok.

-J.U-

Uctění památky J. Štefana

Datum události: 
8. květen 2007

Uctění památky J. Štefana Dne 8. května 2007 se konala další schůze zastupitelstva obce. Při této příležitosti uctili přítomní památku Josefa Štefana „položením" (pověšením) věnce k pamětní desce na místní škole a minutou ticha. Kromě 62. výročí konce 2. světové války si letos připomínáme 105 let od narození místního řídícího učitele Josefa Štefana a 65 let od jeho smrti, kdy byl nacisty zastřelen v Brně v Kounicových kolejích.


-J.U.-

Stavba dětského hřiště a sázení stromu

Stavba dětského hřiště V polovině dubna přijeli pracovníci firmy Direct Media s.r.o. a zahájili montáž vybraných sestav. První den bylo upřesněno rozmístění vybraných houpaček a prolízaček, tak aby splňovaly bezpečnostní předpisy. Práce šla pracovníkům pěkně od ruky. Každým dnem se rýsovala konečná podoba hřiště. Došlo k předání houpaček a prolízaček. Barva pomalu ani nezaschla a nově nainstalované zařízení bylo podrobeno zatěžkávací zkoužce v podobě místních dětí s rodiči a mládeží. Hřiště v této zkoužce obstálo na výbornou. Další událostí v témže týdnu bylo i to, že proběhla výsadba vzrostlé borovice v prostoru návsi. Výsadbu provedli pracovníci firmy STARKL z Čáslavi. Konečné úpravy provedli naši pracovníci, kteří odvezli přebytečnou zeminu a pravidelně se starají o zalévání stromu.