Obec Martínkov získala Cenu naděje za živý venkov.

Obec Martínkov získala Cenu naděje za živý venkov.
 

 

S radostí oznamujeme, že naše obec získala v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 Cenu naděje za živý venkov, tzv. duhovou stuhu. Tato cena je udělována za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Soutěž o Cenu zabezpečuje a organizačně zajišťuje Sdružení místních samospráv ČR. Každá obec soutěžící o tuto cenu získá nejprve bodové hodnocení na základě počtu spolků a počtu obyvatel. Tyto údaje zná komise z přihlášky. Dále pak je obec hodnocena na základě své prezentace, kdy od hodnotitelské komise může získat 0 až 10 bodů. Z těchto dvou údajů se vypočítá výsledné bodové ohodnocení. Diplom za Cenu naděje pro živý venkov si převezmeme v obci Jámy okres Žďár nad Sázavou, která se stala Vesnicí roku 2013 v Kraji Vysočina.

Získáním Ceny naděje pro živý venkov v krajském kole si naše obec zajistila postup v této kategorii soutěže do kola celostátního. Vítězné obce každého kraje budou následně hodnoceny pomocí informací z přihlášky a bodového hodnocení.

Velký podíl na tomto úspěchu mají svojí rozmanitou činností místní spolky. Jménem zastupitelstva obce Vám všem tímto mnohokráte děkuji.

 

Josef Svoboda, starosta