Obecní úřad

Veřejná vyhláška FÚ ve Znojmě Tomáš Krejčí

 Viz příloha

Návrh rozpočtu obce Martínkov na rok 2008

 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MARTÍNKOV NA ROK 2008

Zasedání ZO 14.12. 2007

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 12. 2007

Zasedání ZO 13.11. 2007

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 11. 2007

Vyhláška FÚ Třebíč p. Krejčí Tomáš

Viz příloha

Přerušení dodávky elektrické energie

Ve středu 26. září 2007 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v době od 7:30 do 15:00. Vypnutí se týká celé obce. 

Zasedání ZO 11.9. 2007

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 9. 2007

Veřejná vyhláška Aleš Křivánek

Viz příloha

Posuzování vlivu na životní prostředí: Přeložka silnice I/38, úsek Jihlava - Moravské Budějovice

Obecní úřad oznamuje občanům, že v kanceláři OÚ je k nahlédnutí Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí Přeložka silnice I/38, úsek Jihlava – Moravské Budějovice

Do Oznámení lze nahlížet v úřední hodiny do 20. srpna 2007.