Zápisy z jednání zastupitelstva obce

26 - Zasedání ZO 7.2.2017

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 2. 2017
Vyvěsit do: 
10. 4. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7.2.2017

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

27 - Zasedání ZO 14.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14.3.2017

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

25 - Zasedání ZO 10.1.2017

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 1. 2017
Vyvěsit do: 
13. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10.1.2017

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

24 - Zasedání ZO 16.12.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
20. 12. 2016
Vyvěsit do: 
20. 2. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 16.12.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

23 - Zasedání ZO 8.11.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 11. 2016
Vyvěsit do: 
10. 1. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8.11.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

22 - Zasedání ZO 13.9.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
15. 9. 2016
Vyvěsit do: 
20. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13.9.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

21 - Zasedání ZO 5.8.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 8. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 5.8.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

20 - Zasedání ZO 12.7.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
16. 7. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12.7.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

19 - Zasedání ZO 14.6.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
16. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14.6.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

18 - Zasedání ZO 10.5.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
14. 5. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10.5.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta