Vyhlášky

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání ZO, které se koná v úterý 13. 6. 2017 v 19:00 hodin v zaswdací místnosti obecního úřadu.

Program:

- Příprava pietní vzpomínky na Josefa Štefana

- Koupě nemovitosti číslo popisné 76 - rodný dům Václava Kosmáka

- Účast na dětském dnu v Častohosticích

Datum události: 
13. červen 2017

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov č. 1/2016 o nočním klidu

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 11. 2016

Veřejnoprávní smlouva 1/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov

Úřední deska
Vyvěsit od: 
30. 4. 2016
Vyvěsit do: 
31. 12. 2019

Požární řád obce Martínkov

Úřední deska
Vyvěsit od: 
11. 11. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 12. 2012
Vyvěsit do: 
31. 12. 2014

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zasedání zastupitelstva obce konaného 14. 10. 2008

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 10. 2008

 v 19. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Datum události: 
14. říjen 2008