Společný koncert martínkovské a jakubovské scholy

Stává se již pomalu tradicí, že v průběhu martínkovské pouti ukáže i náš kostelní soubor, že „nespí“, ale naopak mimo již tradiční vánoční koncerty navazuje tuto novou tradici koncertní činnosti i v souvislosti s martínkovskou poutí. Nejinak tomu bylo i letos. Nastalo ovšem i několik změn a to dost fatálních. Tou nejhlavnější byla změna místa konání, poprvé náš soubor nehrál v kostele, ale v místní sokolovně. Rozepisovat se o důvodech by bylo myslím zbytečné, valná většina lidí-čtenářů-je zná a jejich opětovné zveřejňování by mohlo nadělat hodně zlé krve. Pozitivem tohoto vynuceného přesunu byl fakt, že náš soubor mohl zahrát jiný, než jenom kostelní repertoár a také si „osahat“ prostředí, na kterém hrají „opravdové“ kapely. Díky Luboši Venhodovi se navíc hrálo za velmi kvalitního ozvučení. Ještě jeden „bonbonek“ si náš soubor pro své diváky přichystal-hostující jakubovský soubor, společně s nímž koncert otevřel Nohavicovou písní Dokud se zpívá…. .