ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2007

 

Obec Martínkov                                                                                         KEO 7.52   / Uc15f

                                                                                                       zpracováno: 23.04.2008

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2007

                                                                              

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                              

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                            

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                          

  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              2.158.100,19        1.913.500,00  112.78       2.079.700,00  103.77          78.400,19 

                                                                                                                          

  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              238.108,07          178.000,00  133.77         235.600,00  101.06           2.508,07 

                                                                                                                          

  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                554,00                0,00    0.00             500,00  110.80              54,00 

                                                                                                                          

  4  - PŘIJATÉ DOTACE               192.636,00            6.900,00 2791.83         193.000,00   99.81            -364,00 

                                                                                                                          

  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                

                                  2.589.398,26        2.098.400,00  123.40       2.508.800,00  103.21          80.598,26 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                             

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                         

  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               2.063.159,87        1.709.800,00  120.67       2.243.400,00   91.97        -180.240,13 

                                                                                                                         

  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE            221.210,00          316.000,00   70.00         192.800,00  114.74          28.410,00 

                                                                                                                         

  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                

                                  2.284.369,87        2.025.800,00  112.76       2.436.200,00   93.77        -151.830,13 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                               

                                                               Rozpočet                   Rozpočet                            

       třída                              Skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                              

  8115 Změna na bankovních účtech        -232.428,39               0,00    0.00               0,00    0.00        -232.428,39 

                                                                                                                              

  8124 Splátky půjčených prostř.          -72.600,00         -72.600,00  100.00         -72.600,00  100.00               0,00 

                                                                                                                              

  C E L K E M     F I N A N C O V Á N Í :                                                                                   

                                         -305.028,39         -72.600,00  420.15         -72.600,00  420.15        -232.428,39