Zasedání ZO

Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání ZO, které se koná v úterý 16. května 2017 v 19:00 hodin v zasedací míéstnosti obecního úřadu.

Pfrogram zasedání:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martínkov za rok 2016

- Závěrečný účet obce za rok 2017

- Účetní záverka za rok 2016

Datum události: 
16. květen 2017