Zápisy z jednání zastupitelstva obce

zasedání ZO 9. 2. 2010

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 2. 2010

Zasedání ZO 11. 12. 2009

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 12. 2009

 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 13. 10. 2009

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 10. 2009

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 8. 9. 2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8. 9. 2009

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedánání ZO 8. 9. 2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8. 9. 2009

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 11. 8. 2009

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 8. 2009

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 14. 7. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 7. 2009

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 9. 6. 2009

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 6. 2009

Zasedání ZO 7. 5. 2009

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 5. 2009

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 10. 3. 2009

 

Zápis 25

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10. 2. 2009