Zápisy z jednání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce dne 14. 1. 2011

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 1. 2011

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce dne 11. 1. 2011

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 1. 2011

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2010

Úřední deska
Vyvěsit od: 
20. 12. 2010

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 12. 2010

 

Ustavující zasedání ZO 5. 11. 2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného

5. 11. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 1.10. 2010

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 1. 10. 2010

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 3. 8. 2010

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 3. 8. 2010

v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 29. 6. 2010

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 29. 6. 2010

Zasedání ZO 7. 5. 2010

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 5. 2010

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 13. 4. 2010

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 4. 2010

 v 19. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 9. 3. 2010

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 3. 2010

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: