Zápisy z jednání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce 13. listopadu 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 11. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 9. října 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 10. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 11. září 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 9. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 9. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 7. srpna 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 8. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 8. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 7. srpna 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
8. 8. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 8. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 7. května 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
8. 5. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 5. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 17. dubna 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
18. 4. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 17. 4. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 13. března 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
14. 3. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 3. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 14. února 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
15. 2. 2012

 

14. únoraZápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 2. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 10. ledna 2012

Úřední deska
Vyvěsit od: 
12. 1. 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10. 1. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: