Zápisy z jednání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce 10. 9. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
11. 9. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10. 9. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 9. 7. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 7. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 7. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 6. 8. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
8. 8. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 6. 8. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 11. 6. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
12. 6. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 6. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 7. května 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
8. 5. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 5. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 9. 4. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
12. 4. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 9. 4. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 12. 3. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 3. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12. 3. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 19. 2. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
21. 2. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 19. 2. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 15. ledna 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 15. 1. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 7. prosince 2012

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 12. 2012

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: