Zápisy z jednání zastupitelstva obce

Zasedání ZO 15. 7. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
20. 7. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 15. 7. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 10. 6. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
14. 6. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 24. 6. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 6. 5. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 5. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 6. 5. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 1. 4. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
5. 4. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 1. 4. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 4. 3. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
4. 3. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 4. 3. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 11. 2. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
11. 2. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 2. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání ZO 13.12.2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 12. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 12. 2013

 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 14. 1. 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
14. 1. 2014

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14. 1. 2014

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 12. 11. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 11. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12. 11. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Zasedání zastupitelstva obce 8. 10. 2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 10. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8. 10. 2013

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ: