Zápisy z jednání zastupitelstva obce

Zasedání ZO 13.11. 2007

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 11. 2007

Zasedání ZO 11.9. 2007

 

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 11. 9. 2007

Zasedání ZO 7.8. 2007

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7. 8. 2007

 v 19. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

Přítomni: Svoboda Josef                   -          starosta

                  Urbánková Jitka                -          místostarostka

Zasedání ZO 8. 5. 2007

viz příloha

Zasedání ZO 13. 4. 2007

viz příloha

Zasedání ZO 13. 2. 2007

viz příloha

Zasedání ZO 9. 1. 2007

viz příloha

Zasedání ZO 12. 6. 2007

viz příloha