Vyhlášky obecního úřadu

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov č. 1/2016 o nočním klidu

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 11. 2016

Veřejnoprávní smlouva 1/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Martínkov

Úřední deska
Vyvěsit od: 
30. 4. 2016
Vyvěsit do: 
31. 12. 2019

Požární řád obce Martínkov

Úřední deska
Vyvěsit od: 
11. 11. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 12. 2012
Vyvěsit do: 
31. 12. 2014

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů