Vítání občánků

Datum události: 
22. srpen 2010

Vítání občánků

    V neděli 22. srpna se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila malá slavnost. Starosta obce Josef Svoboda zde přivítal nové občánky Martínkova, kterými jsou: Petr Karásek, Tomáš Bílek, Jan Marek, Aneta Vejrostová a Pavel Blažek.

    Na začátku této slavnosti zazpívali nejmladší členové pěveckého souboru „JORDÁN" a paní místostarostka Mgr. Jitka Urbánková představila panu starostovi nové občánky. Starosta poté přednesl krátký projev, ve kterém připomněl důležitost rodiny pro naši společnost. Potom požádal rodiče nových občánků, aby se podepsali do pamětní knihy a předal jim malé dárky. Více fotografií zde.