Usnesení obecního zastupitelstva

Usnesení ZO 11 - 2007

USNESENÍ č.11/2007

Usnesení ZO 10 - 2007

USNESENÍ č.10/2007

Usnesení ZO 9 - 2007

USNESENÍ č.9/2007<

Usnesení ZO 8 - 2007

USNESENÍ č.8/2007<

Usnesení ZO 7 - 2007

USNESENÍ č.7/2007<

Usnesení ZO 4 - 2007

 

USNESENÍ č.4/2007

z 6. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 3 - 2007

 

USNESENÍ č.3/2007

z 5. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 2-2007

 

USNESENÍ č.2/2007

z 4. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 5/2007

viz příloha

Usnesení ZO 1/2007

viz příloha