Usnesení obecního zastupitelstva

Usnesení ZO 10-2008

USNESENÍ č.10/2008

z 23. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 11. 2008

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

Usnesení ZO 9-2008

USNESENÍ č.9/2008

z 22. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 10. 2008

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

Usnesení ZO 8 - 2008

 

USNESENÍ č.8/2008

z 21. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 9. 2008

Zastupitelstvo obce:

 

Usnesení ZO 7 - 2008

 

USNESENÍ č.7/2008

z 20. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 6 - 2008

 

USNESENÍ č.6/2008

z 19. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 5 - 2008

 

USNESENÍ č.5/2008

z 18. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 4 - 2008

 

USNESENÍ č.4/2008

z 17. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 3 - 2008

 

USNESENÍ č.3/2008

z 16. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 1 - 2008

 

USNESENÍ č.1/2008

z 14. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

Usnesení ZO 2 - 2008

Úřední deska
Vyvěsit od: 
11. 3. 2008
Vyvěsit do: 
11. 3. 2009

 

USNESENÍ č.2/2008

z 15. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 3. 2008

Zastupitelstvo obce: