Usnesení ZO 7-2010

USNESENÍ č.7/2010

ze 40. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 1. 10. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

41.1.307.  - Bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

41.2.308.  - Schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2010

41.3.309.  - Bere na vědomí zimní údržbu

41.4.310.  - Bere na vědomí 6. setkání občanů Martínkova

41.5.311.  - Schvaluje lampionový průvod 27. 10. 2010  v 19. 00 hod.

41.6.312.  - Schvaluje odměny zaměstnancům na VPP.

41.7.313.  - Schvaluje opravy a pomalování grafity čekáren na křižovatce

41.7.314.  - Schvaluje zakoupení kontejnerů na bílé a barevné sklo

 

                   odsouhlaseno

 

 

 

   

 

 

 

 

bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ............................                                                                        ................................

         podpis starosty                                                                       podpis místostarosty