Usnesení ZO 4-2010

USNESENÍ č.4/2010

z 38. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 5. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

38.1.292.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

38.2.293.  - bere na vědomí zakoupení sekačky pro obecní pracovníky a zároveň schválení

                  2 pracovnic od pracovního úřadu na VPP.

38.3.294.  - Schvaluje spoluúčast OÚ na slavnostním předávání Řádu sv. Floriána paní

                  Marii Pléhové.

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ............................                                                                 ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty