usnesení ZO 2-2010

 

USNESENÍ č.2/2010

z 36. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 3. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

36.1.283.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

36.2.284.  - schvaluje výběr firmy Ekostavby Brno na opravu rybníka Jordán.

36.3.285.  - schvaluje přijetí dvou pracovnic na VPP.

36.4.286.  - schvaluje příspěvek 70 000,- Kč pro TJ Sokol Martínkov na činnost

                   a oslavy 90. výročí založení.

36.5.287.  - schvaluje příspěvek 20 000,- Kč pro SDH Martínkov.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

       ............................                                                                 ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty