Usnesení ZO 1-2010

USNESENÍ č.1/2010

z 35. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 2. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

35.1.275.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

35.2.276.  - schvaluje úpravu rozpočtu č. 5 na rok 2009.

35.3.277.  - schvaluje rozpočet obce na rok 2010.

35.4.278.  - schvaluje plán práce Zastupitelstva obce na rok 2010.

35.5.279.  - schvaluje pokácení ořechu na zahradě p. Smetany.

35.6.280.  - schvaluje udělení praporu TJ SOKOL Martínkov u příležitosti oslav

         90. výročí založení.

35.7.281.  - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2010.

35.8.282.  - příspěvek 1000,- Kč pro MŠ Domamil a reklamní předměty na maškarní

                   karneval dětí.

 

     

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

       ............................                                                                 ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty