Struktura obecního úřadu

Starosta

Josef Svoboda Martínkov 5 tel. 725 101 388

josef.svoboda@martinkov.cz

Místostarostka

Mgr. Jitka Urbánková; Martínkov 30; ; tel. 737 803 903

urbankova.jitka@gymsosmb.cz

 

Zastupitelé

Pavel Blažek

Tomáš Urbánek

Luboš Venhoda

Jolana Vyplašilová

Karel Zach

 

Administrativní pracovnice

Marta Pokorná

 

Finanční výbor

Luboš Venhoda

Zdeněk Svoboda

Jolana Vyplašilová

 

Kontrolní výbor

Karel Zach

Tomáš Urbánek

Pavel Blažek