Název subjektu

Oficiální název: Obec Martínkov

Starosta: Josef Svoboda