Důvod a způsob založení

Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je obec Martínkov územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec Martínkov veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.