Kontroly kotlů na tuhá paliva

Na základě § 17 odstavce 1 písmeno h) zákona č. 201/2016 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů je provozovatel spalovacího kotle na tuhá paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro soustavu ústředního vytápění povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu těchto kotlů. Kontrolu může provést pouze odborně způsobilá osoba, jejichž seznam naleznete zde

 

První kontrola musí proběhnout do 31. prosince 2016. Při nepředložení dokladu o provedení této kontroly může být provozovateli udělena pokuta až do výše 20.000,- Kč.

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. listopadu 2016 rozhodlo, že umožní majitelům a provozovatelům těchto kotlů zajištění společné kontroly kotlů podle výrobce. Na kontrolu kotle daného typu tedy odborně certifikovaný kontrolor nebude muset do naší obce zajíždět vícekrát. Majitelé kotlů, kteří by měli zájem o zajištění kontroly, mohou typ svého kotle nahlásit v kanceláři OÚ v úředních hodinách, nebo zaslat e-mail s požadavkem na adresu obec@martinkov.cz

 

Vždy je nutno uvést jméno a příjmení, číslo popisné a výrobce kotle. Požadavky hlaste nejpozději do pátku 18. listopadu 2016, poté bude s jednotlivými techniky domluven termín provedení kontroly kotlů a ten bude sdělen všem, kdo zadali požadavek na společnou kontrolu. Náklady na provedení kontroly si hradí každý majitel kotle sám. Více informací zde a v příloze.

PřílohaVelikost
Kontroly kotlů.pdf635.65 KB