33. Martínkovské krojované hody - sobota

Sobotní program hodů zahájí odpolední koncert pěveckého sboru Jordán. Po něm následuje „Vyzývání stárek“ a večerní zábava s předtančením krojované mládeže. Na hodové taneční zábavě hraje dechová hudba Horané

 

 

14:30 pouťový koncert sboru Jordán v kostele

17:00 vyzývání stárek

20:00 taneční zábava, hrají Horané

Datum události: 
15. srpen 2015