Photo gallery for Vítání občánků

| Image 1 of 5 |

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor
Rodiče s dětmi a hosté
Přivítání všech přítomných
Starosta Martínkova pan Josef Svoboda
Naši noví "spoluobčánkové"...

Vítání občánků

Datum události: 
24. srpen 2008

Na nedělní odpoledne po krojované pouti přichystal Obecní úřad Martínkov přivítání občánků, kteří se narodili v období od loňského do letošního srpna. Do slavnostně vyzdobené zasedací síně OÚ se tak rodiče dostavili se Šimonkem Řepou, Milánkem Urbánkem a Petruškou Vejrostovou. Po přivítání se ujal slova starosta obce pan Josef Svoboda, který těmto našim nejmenším spoluobčánkům popřál klidný, šťastný a bezstarostný život a vyjádřil i přání, aby s Martínkovem zůstali navždy spjati. Martínkovský sbor všem přítomným zazpíval několik hezkých písniček. Malá dítka pak obdržela drobné dárky, maminky kytičku a  rodiče se spolu s hosty podepsali do pamětní knihy.

 

Přejme tedy těmto ratolestem, aby se jim mezi námi dobře žilo, aby svým rodičům dělali stále jen a jen radost a na své bydliště - obec Martínkov - byli vždy patřičně hrdi.