Folklorní soubor Džbánek

Džbánek

 

 

 

 

 

úvodní foto

 

 

 

Jak vznikal krojovaný soubor v Martínkově

 

 

 

První  martínkovské  krojované  hody

Píše se datum 14. 8. 1982, kdy v Martínkově, nedaleké vesničce u Moravských Budějovic, začínají první  krojované hode. Pan Václav Rod a jeho sestra Marie Rodová nacvičili za pomocí martínkovské mládeže první tanec  - Moravskou besedu, která byla tehdy zatančena v zapůjčených kyjovských krojích. Tyto se používaly až do roku 1985. Krojované hode  jsou vždy v polovině měsíce srpna.

Rok 1986 byl výjimečný založením dětského souboru Martínek, jenž fungoval  pod vedením paní Ivany Rodové. Jeho členové již tančili v nových krojích.

Od roku 1987 se začínají využívat materiály z Horácka.

Působení souboru překročilo hranice rodného Martínkova a vystupovalo se i mimo něj.

Členové dětského souboru Martínek začali pomalu odrůstat a přešli do souboru staršího, kterému se říkalo Džbánek. Jeho vedoucím byla nadále paní Ivana Rodová. To už byl rok 1991.

V roce 2000 soubor vystupoval naposledy.

V letech 2001 – 2003 nastala v souboru pauza, protože některé okolnosti tomu nepřáli. Nebyli nástupci a neměl kdo tančit. Většina se oženila či vdala a odstěhovala.

Zlomem tohoto nešvaru byl rok 2004, kdy se opět začínají scházet noví členové souboru Džbánek.

Od roku 2004 se opět do vesnice vrátilo úžasné nadšení pro lidovou tvorbu a folklor. Soubor znovu pravidelně  pořádal krojované hody, už můžeme říci, že i tradiční.

K podzimu roku 2008 souboru hrozila další pauza a to jsme samozřejmě nemohli dopustit. Problémem bylo, že neměl soubor kdo vést. Pomocnou ruku nabídl bývalý člen souboru, pan Zdeněk Karásek.  Natiskl pozvánky, roznesl je všem tanečníkům do schránek  a  3. října 2008 přišli na první novodobou zkoušku všichni ti,  kteří měli zájem dále tančit, zpívat a scházet se s kamarády. Samozřejmě, strach,  zda-li někdo přijde, tu byl.  Ale bylo vidět, že u nás nechybí  lidé, kteří chtějí tu naši „tradici“ zachovat a dál šířit.

Od října 2008 se tedy soubor pravidelně schází každý týden na  dvouhodinových zkouškách. Pod vedením pana Zdeňka Karáska se 14. 2. 2009 zvládlo  první  veřejné vystoupení  na lidovém plese v Moravských Budějovicích. A následovaly další akce v blízkém okolí i místech vzdálenějších.

V roce 2010 se vedení souboru ujala paní Dana Svobodová z Moravských Budějovic a krojáci začali nacvičovat nová pásma. Přibylo i vystoupení na různých akcích, například plesech či srazech rodáků.  V září pak členové souboru vystupovali na oslavách 10. výročí vzniku Moravskobudějovického mikroregionu a 90. výročí založení Sokola v Martínkově.

Rok 2011 byl samozřejmě ve znamení tradičních akcí, především Martínkovských krojovaných hodů,  soubor se rovněž představil mezinárodnímu publiku i na Mistrovství světa v letním biatlonu ve Starém  městě pod Landštějnem

V roce 2012 proběhly v Martínkově již 30.krojované hody! Mimo tradiční akce se soubor zúčastnil i sokolského sletu v Brtnici, Folklórního festiválku v Okříškách, v obci Vír vystupoval na divadelním festivalu Vírský vánek. Byl také součástí Telčského jarmarku v Telči a Císařského posvícení v Moravských Budějovicích. Dále reprezentoval na folklórním festivalu Setkání na Podhorácku konaného ve Velké Bíteši.

I v roce 2013 vystupuje soubor na mnoha akcích. Představil se na několika plesech, zavítal na hody do Čebína, folklorní horácký den v pivovaru Dalešice, festival v Okříškách, pouť v obci Rohy nebo vystoupil na charitativní akci v Myslibořicích. V Martínkově vystoupili členové souboru během oslav 300 let obnovy místního kostela, při představení obce v soutěži Vesnice roku a samozřejmě o srpnových hodech. Mimo to vyrazili do vzdálených Lounek na Litoměřicku, kde vystoupili na akci při přípežitosti 50. výročí od natočení prvního českého muzikálu "Starci na chmelu" ( natáčel se právě v Lounkách) spojené s poděkováním všem, kdo této obci pomohli během letních povodní. Obec Martínkov poslal Lounkám 26.000,- Kč a hradila i náklady na dopravu autobusem a občerstvení vystupujícím. Džbánek byl i součástí Postřižinských slavností konaných v Dalešickém pivovaru. V říjnu 2013 pak soubor absolvoval i zahraniční vystoupení během Dýňových slavností v rakouském Retzu.

V roce 2014 soubor Džbánek kromě tradičních akcí, jako jsou Martínkovské krojované hody a vystoupení na plesech a charitativních akcích, reprezentoval i při oslavách 450 let městyse Dalešic. Tradičně navštívil Bítešské hody v rámci folklórního festivalu Setkání na Podhorácku.

Jelikož soubor pracuje pod Tělocvičnou jednotou Sokol Martínkov, účastní se i různých sokolských akcí v rámci župy plk. Švece. Nejčastěji jezdí vystupovat do Brtnice, kterou na pozvání místních Sokolů navštívil již čtyřikrát.

V roce 2014 soubor reprezentoval na V. Národní přehlídce sokolských souborů v Bzenci.

V roce 2015 byl mimo jiné soubor na hodech v Ketkovicích. Tam byl součástí celodenního programu a také doprovázel v průvodu při Vožení krála, jedinečné stoleté tradice jízdy krále na Horácku.

 

 

 

Více aktuálních informací naleznete na stránkách souboru  Džbánek  případně na Facebooku

 

 

 

 

 

Foto Džbánek

 

 

Foto Džbánek