Kraj Vysočina

Technické fórum Kraje Vysočina 2017

Zprávy - 22. Květen 2017 - 9:36
Opět po roce pořádá 2. června 2017 Kraj Vysočina spolu s partnery odbornou konferenci Technické fórum 2017. Tématem letošního ročníku, který opět hostí Zámek Valeč u Třebíče, budou kromě technického a odborného vzdělávání také příklady fungující podpory zemědělského středoškolského vzdělávání. V rámci úvodního bloku padnou nové informace o Iniciativě Průmysl 4.0 a podrobnosti ke koncepci technického vzdělávání MŠMT. Kraj Vysočina je v současné době lídrem v zavádění nových aktivit technického vzdělávání na všech úrovních vzdělávání – od základních až po střední školy.
Kategorie: Kraj Vysočina

Základní škola v Okříškách vychovává nadějné stavaře a architekty

Zprávy - 19. Květen 2017 - 14:25
Soutěžní družstva složená z žáků a žákyň ZŠ Okříšky dnes absolutně kralovala architektonické i stavební soutěži, které pro spolupracující základní školy připravili studenti Střední průmyslové školy stavební Třebíč. Absolutní vítězství patří Okříškám v osmém ročníku soutěže Navrhni si svůj dům i v postupovém kole pilotního ročníku soutěže Stavíme z Teifocu. „V obou soutěžích figurovala vyrovnaná družstva, respektující týmovou hru, dobře organizovaná a sehraná. Ukazuje se, že nám v regionu roste silná generace stavařů, což je dobře,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
Kategorie: Kraj Vysočina

Proběhlo druhé školení pro regionální partnery na téma místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj

Zprávy - 19. Květen 2017 - 9:11
V rámci série školení místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací se v minulém týdnu uskutečnilo druhé setkání, nad nímž převzal záštitu Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 a radní Kraje Vysočina. Semináře jsou v Kraji Vysočina pořádány v obcích s rozšířenou působností, a to z důvodu lepší dostupnosti pro zájemce o tuto problematiku zejména z menších obcí v jednotlivých částech kraje.
Kategorie: Kraj Vysočina

V Havlíčkově Brodě se dnes předávaly novinářské ceny

Zprávy - 18. Květen 2017 - 20:27
Nadace Český literární fond dnes v Havlíčkově Brodě předávala ocenění za novinářskou a publicistickou práci. Hlavní Novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského získala Kateřina Šafaříková, která se zaměřuje zejména na tematiku Evropské unie, evropského prostoru a širších mezinárodních vztahů. Novinářské křepelky pro mladé novinářské naděje patří Lukáši Senftovi a Lukáši Prchalovi. Čestnou cenu OPUS VITAE za celoživotní působení v českém mediálním a literárním světě obdržel Karel Pacner.
Kategorie: Kraj Vysočina

Kraj podpoří další postupové soutěže a přehlídky i sportovní mistrovství pořádané na Vysočině

Zprávy - 18. Květen 2017 - 11:36
Organizátoři celostátních kol Soutěže první pomoci, Melounového šampionátu 2017, SWEET ARTu 2017 a krajského kola Logické olympiády získají z krajského rozpočtu finanční příspěvek na jejich pořádání. Všichni žadatelé splnili podmínky podle Pravidel Rady Kraje Vysočina a rozdělí si mezi sebe částku 107 500 Kč. Stejnou částku schválili krajští radní také pro tři sportovní mistrovství České republiky, konkrétně pro mistrovství žáků a juniorů v rybolovné technice v Pelhřimově, pro soutěž ženských družstev v šachu ve Světlé nad Sázavou a pro jihlavské sportovní klání juniorů v plachtění.
Kategorie: Kraj Vysočina

Modernizace krajské silnice II/347 v Humpolci zahájena

Zprávy - 18. Květen 2017 - 7:47
Kraj Vysočina zahajuje stavební práce na modernizaci průtahu Humpolce. Od pondělí 22. května tak bude pro veškerý provoz uzavřena silnice II/347 v ulici Čejovská v Humpolci.
Kategorie: Kraj Vysočina

Týden pro rodiny Kraje Vysočina se blíží do finále

Zprávy - 18. Květen 2017 - 7:23
Přesně 15. května, v den, kdy se každoročně slaví Světový den rodin, byl na Krajském úřadě odstartován Týden pro rodiny. První ročník oslav, který Kraj Vysočina pro rodiče připravil, se nese ve znamení péče o rodinu a především podpory o samotné pečovatele. „Jsem přesvědčen, že rodina je to nejcennější co máme a že mít funkční a spokojenou rodinu není automatické a samozřejmé. Je to běh na dlouhou trať, který od Vás vyžaduje spousty úsilí a péče. Rádi bychom Vám na této dlouhé a náročné cestě byli nápomocni,“ přiblížil účastníkům smysl akce náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
Kategorie: Kraj Vysočina

Kraj pomohl Vysoké škole polytechnické Jihlava k pořízení specializované laboratoře, studenti ji využijí ve výuce i výzkumu

Zprávy - 17. Květen 2017 - 12:39
V pondělí 15. května bude na Vysoké škole polytechnické Jihlava za přítomnosti představitelů školy a Kraje Vysočina slavnostně otevřena Laboratoř experimentálních měření. Nová laboratoř včetně vybavení přišla na 1,95 miliónu korun s tím, že téměř 1,85 miliónu korun pokryla účelová dotace od Kraje Vysočina.
Kategorie: Kraj Vysočina

Vysočina má svou filmovou kancelář

Zprávy - 17. Květen 2017 - 12:37
Že Vysočina je atraktivní filmovou lokalitou nejen pro české, ale i zahraniční filmové producenty, má za cíl ukázat Filmová kancelář Kraje Vysočina. Od konce roku oficiálně spadá pod krajskou příspěvkovou organizací Vysočina Tourism a ve stejné době se připojila k fungující síti kontaktních míst a regionálních filmových kanceláří v České republice, které sdružuje a koordinuje národní filmová kancelář Czech Film Commission. V polovině května se sešli pracovníci Vysočina Tourism společně se zástupci měst, turistických informačních center i majitelů a provozovatelů památkových objektů na Vysočině, aby společně diskutovali nad možnostmi a formou podpory jednotlivých aktivit filmové kanceláře.
Kategorie: Kraj Vysočina

Radiační bezpečnost v Kraji Vysočina. Nechte si bezplatně změřit radon ve svém domě

Zprávy - 17. Květen 2017 - 9:28
Na území Kraje Vysočina byla nedávno dokončena kompletní výměna měřících stanic v rámci celostátní Radiační monitorovací sítě. Původní měřící stanice rozmístěné od dubna 1986 v návaznosti na jadernou havárii v Černobylu byly vyměněny za nové, moderní a plně automatické. Modernizace stála téměř 20 milionů korun. Na Vysočině je v současné době umístěno šest měřících stanic, a to u Dukovan, v Kostelní Myslové u Telče, v jihlavské ZOO, ve Svratouchu, v Přibyslavi na letišti a v Košeticích u Pelhřimova.
Kategorie: Kraj Vysočina

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

Zprávy - 16. Květen 2017 - 14:28
Pro žáky a studenty základních a středních škol je v rámci projetu Kraje pro bezpečný internet připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do závěrečného losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat zajímavé ceny od partnerů projektu sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.
Kategorie: Kraj Vysočina

Hledá se nejkrásnější kniha s tematikou Vysočiny

Zprávy - 16. Květen 2017 - 13:53
Také v letošním roce bude soutěž O nejkrásnější knihu jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat 20. a 21. října 2017 v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina udělí letos už pošesté cenu s názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Ocenění je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé nebo autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Kategorie: Kraj Vysočina

V Havlíčkově Brodě lze navštívit výstavu o přírodě doplněnou mysliveckými trofejemi

Zprávy - 16. Květen 2017 - 13:51
Od soboty 13. května až do středy 17. května je v sále havlíčkobrodské Staré radnice k vidění chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za myslivecký rok 2016 v honitbách okresu Havlíčkův Brod. Výstava zahrnuje i pestrou nabídku doprovodného programu tentokráte zaměřeného na téma „Zemědělství a v přírodě žijící zvěř“. V rámci výstavy se uskutečnily odborné přednášky k danému tématu, koncert Trubačů z liščího vršku, prezentace sokolnictví, nechyběla také lesní pedagogika a laserová střelnice. „Chovatelská přehlídka je nejen ukázkou výsledků chovatelské činnosti myslivců z okresu Havlíčkův Brod, ale je i osvětovou činností a prezentací mysliveckých tradic a zvyků,“ uvedla na sobotním zahájení Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Kategorie: Kraj Vysočina

Kraj Vysočina plánuje přidat peníze na MFDF Ji.hlava i Centrum dokumentárního filmu

Zprávy - 16. Květen 2017 - 9:55
Rada Kraje Vysočina dnes projednala možnost přidat finanční prostředky na pořádání a zajištění letošního už 21. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. „Rada doporučila krajskému zastupitelstvu poskytnout organizátorům navíc půl milionu korun, protože Jihlavský festival pokládáme za významnou událost vysočinského kulturního kalendáře se širokým nadregionálním i mezinárodním přesahem,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. Zároveň s dotací na MFDF by na svoji činnost mělo dostat 350 000 korun také Centrum dokumentárního filmu, které funguje už třetím rokem v jihlavském kině Dukla.
Kategorie: Kraj Vysočina

Zlatá jeřabina 2016 patří Dni dětské vietnamské kultury a obnově hradu v Ledči nad Sázavou

Zprávy - 16. Květen 2017 - 9:42
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes rozhodlo o udělení cen v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016. Nejvíce hlasů získaly Den dětské vietnamské kultury a obnova a záchrana hradu v Ledči nad Sázavou. „Hlasování probíhalo od 1. do 31. března a svůj hlas zaslalo do obou kategorií ať už formou tištěného lístku nebo elektronicky 6 479 hlasujících,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Vítězové ankety si kromě diplomu a plakety ve tvaru jeřabiny odnesou i peněžní prémii 30 000 korun, respektive 20 000 za druhé místo a 10 000 za třetí místo.
Kategorie: Kraj Vysočina

Kraj Vysočina má do roku 2020 připraveno ještě více než třicet dopravních akcí, které může zaplatit z prostředků EU

Zprávy - 15. Květen 2017 - 15:00
Řádově týdny dělí Kraj Vysočina od zahájení očekávané rekonstrukce mostu u pošty na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí. Modernizaci za 16,5 miliónu korun pomůže Kraji Vysočina zafinancovat Evropská unie - stejně jako stavbu II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 1. část. Ta přijde Kraj Vysočina na více než 78 miliónů korun. „Na rozdíl od rekonstrukce mostu ve Velkém Meziříčí, kterou bychom měli stihnout do konce letošního roku, se nám modernizace silnice z Třebíče na Valeč protáhne do příštího roku. V obou případech dojde ke zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti komunikací,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.
Kategorie: Kraj Vysočina

DEN RODIN v Domově Kamélie v Křižanově

Zprávy - 15. Květen 2017 - 10:14
V sobotu 13. května slavili v křižanovském Domově Kamélie významný mezinárodní svátek Den rodin, který už 23 let celosvětově připadá na 15. května. Po úvodním slovu ředitelky domova Silvie Tomšíkové a náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavla Fraňka, začal bohatý program na nádvoří zámku. Zahrála kapela Lhotár, vystoupili uživatelé domova se svým nápaditým programem a celé odpoledne hrála k poslechu a tanci kapela Šafářanka.
Kategorie: Kraj Vysočina

Velký úspěch odborných škol z Vysočiny na soutěži o Zlatý pohár Linde 2017 ve Frýdku-Místku

Zprávy - 15. Květen 2017 - 9:39
Mezinárodní a národní soutěž žáků středních odborných škol ve svařování Zlatý pohár Linde 2017 proběhla na konci dubna ve Frýdku-Místku. Mladí svářeči z České republiky, Slovenska, Ukrajiny a Německa změřili své dovednosti ve svařování. Účastníci z České republiky museli navíc prokázat i své znalosti v teoretické části soutěže. Odborným garantem soutěže byla Česká svářečská společnost ANB.
Kategorie: Kraj Vysočina

Modernizace hlavního tahu Jihlava – Třebíč v pondělí zavře průtah Brtnicí

Zprávy - 15. Květen 2017 - 8:47
Plánovaná modernizace silnice II/405 v úseku průtah Brtnicí zcela uzavře tuto část spojnice Jihlava – Třebíč už od pondělí 15. května. Pro osobní dopravu je objízdná trasa vedena z Brtnice po silnici II/403 směr Stonařov, za Jestřebím po II/402 směr Kněžice a dále na Zašovice obousměrně. Zdržení oproti obvyklé trase nezabere déle než deset minut.
Kategorie: Kraj Vysočina

Kraj Vysočina se zapojí do květnového cvičení Zóna 2017

Zprávy - 15. Květen 2017 - 8:39
Kraj Vysočina a složky jeho integrovaného záchranného systému se od 15. do 17. května zapojí do cvičení Zóna 2017. „Štábně budeme řešit simulovanou radiační havárii v Jaderné elektrárně Dukovany s cílem procvičit činnost orgánů krizového řízení při ochraně obyvatelstva, prověřit aktuálnost a reálnost krizových plánů Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje i ústředního poplachového plánu IZS,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který bude hlavním velitelem celého cvičení. Obyvatelé žijící ve 20 km havarijní zóně kolem elektrárny nebudou do cvičení žádným způsobem zapojeni.
Kategorie: Kraj Vysočina