Veřejná vyhláška Otto Steindlberger 1986

 Obecní úřad Martínkov

Martínkov 29, 675 44 Lesonice

tel.:     568 446 319 mob.  725 101 388  

e-mail: obec@martinkov.cz

 

 


       Číslo jednací:  06/2009

 

 

 

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad v Martínkově jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění a dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění

 

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

 

oznámení o zahájení správního řízení a ústního jednání ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Otto Steindlberger  1986

 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu v Martínkově, ve dnech:

středa od16 hod. do 18hod; neděle od 10 hod. do 12hod. po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti.

 

 

 

V Martínkově     dne 25. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

                             Josef Svoboda – starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 26. 2. 2009

Sejmuto dne:

Datum události: 
1. leden 2009